เรื่อง โมเมนตัม แรง และการเปลี่ยนโมเมนตัม
คำสั่ง ตอนที่ 1 ให้นักเรียนไปศึกษาเนื้อหา เรื่อง การดลและแรงดล ในหนังสือ
แบบเรียน วิชาฟิสิกส์ ว 022
    ตอนที่ 2 ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัด เรื่อง โมเมนตัม แรงและการเปลี่ยนโมเมนตัม
แล้วส่ง การบ้านผ่านทาง E - mail หรือส่งด้วยตัวเองก็ได้
1. รถมวล 2 kg เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 m/s จงหาว่าเกิดโมเมนตัมเท่าใด
2. ถ้าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 m/s ทำให้มีโมเมนตัม 20 kg.m/s จงหามวลของวัตถุ
3. ถ้าวัตถุมวล 2 kg เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 m/s เข้าชนกำแพงในแนวตั้งฉาก และกระดอนออกมาด้วยความเร็วเท่าเดิม จงหาการเปลี่ยนโมเมนตัมวัตถุ
4. ถ้าวัตถุมวล 0.1 kg เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 20 m/s เข้าชนกำแพงในแนวตั้งฉาก และกระดอนออกมาด้วยความเร็วเป็นครึ่งหนึ่งของเท่าเดิม จงหาการเปลี่ยนโมเมนตัมวัตถุ
5. ลูกเทนนีส 0.4 kg เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 15 m/s เมื่อตีด้วยไม้เทนนีสทำให้ ลูกเทนนีสกระดอนออกมาด้วยความเร็ว 25 m/s จงหาการเปลี่ยนโมเมนตัมของลูกเทนนีส
6. ลูกบอล 0.1 kg เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 m/s ตกกระทบพื้นที่ไม่มีความฝืด ทำมุม 53 องศากับแนวดิ่งและกระดอนออกมาด้วยความเร็วเท่าเดิมในทิศทำมุม 53 องศากับแนวดิ่ง จงหาการเปลี่ยนโมเมนตัมของลูกเทนนีส
7. ขว้างลูกบอล 0.2 kg เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว 10 m/s ตกกระทบกำแพงในทิศ ทำมุม 60 องศากับแนวดิ่งและกระดอนออกมาด้วยความเร็วเท่าเดิมในทิศทำมุม 60 องศากับแนวดิ่ง ถ้าช่วงเวลาที่ลูกบอลกระทบกำแพง 0.01 s จงหาแรงลัพธ์ที่ลูกบอลกระทำกับกำแพง
8. ถ้าวัตถุมวล m เคลื่อนที่ในแนวระดับด้วยความเร็ว v กระทบกำแพง แล้วกระดอนออกมาในทิศตรงข้ามกับตอนแรกด้วยความเร็วสองในห้าของเดิม จงหาการเปลี่ยนโมเมนตัมของวัตถุ


หน่วยที่ 1หน่วยที่ 2หน่วยที่ 3หน่วยที่ 4หน่วยที่ 5